La Spadarina
La principessa Gabry Vista sull'isola di San Giorgio Maggiore Riflesso sul lago Rosebery Salici della Masovia Maresciallo Pilsudski con il Conte Jan Szembek Nudo alla finestra Ravello Costiera Amalfitana Rana velenosa peruviana

Aska Mendys GattiAska Mendys Gatti urodzi?a si? w Polsce w D?browie Tarnowskiej. Uko?czy?a studia na Wydziale Lekarskim w Krakowie, ale od trzydziestu lat mieszka i pracuje w Vedano al Lambro wsrod zieleni na wzgórzach Brianzy tu? pod Mediolanem. Karier? artystyczn? we Wloszech rozpocz??a uczeszczajac do ró?nych szko? artystycznych, gdzie szybko zaczyna byc zainteresowana rysunkiem i malarstwem, doskonal?c si? przede wszystkim w technice olejnej, zarówno p?dzlem, jak i szpachelk?. Artysta otrzyma?a presti?owe krajowe i mi?dzynarodowe nagrody i certyfikaty; bra?a udzia? w licznych wystawach osobistych i zbiorowych we W?oszech, Polsce, Francji i innych krajach Europy rowniez w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest aktywnym cz?onkiem dwóch znanych i wa?nych artystycznych i kulturowych realiów lombardzkich: "Towarzystwo Artystyczne Paolo Borsa" w Monzy i "Bottega dell'Arte" w Missaglii w prowincji Lecco. Warto równie? wspomnie?, ze jest czlonkiem grona artystów "CIAC - International Contemporary Artists Center" (Miedzynarodowe Centrum Artystow Wspolczesnych) z siedzib? w Rzymie

Aska Mendys Gatti nasce in Polonia a Dabrowa Tarnowska. Si laurea in medicina a Cracovia, ma vive e lavora da oltre trent’anni in Italia a Vedano al Lambro nelle verdi colline della Brianza appena fuori Milano. Inizia il suo percorso artistico in Italia frequentando diverse scuole d’arte dove si appassiona presto al disegno e alla pittura, perfezionandosi soprattutto nella tecnica ad olio, sia a pennello sia a spatola. L'artista ha ricevuto prestigiosi premi e attestati nazionali ed internazionali; ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia, Polonia, Francia, in altri paesi d’Europa ed anche negli Stati Uniti. Attualmente č membro attivo di due note ed importanti realtŕ artistiche e culturali lombarde: “L’Associazione Artistica Paolo Borsa” di Monza e la “Bottega dell’Arte” di Missaglia in provincia di Lecco. Va inoltre menzionata la sua partecipazione al gruppo di artisti del “CIAC – Centro Internazionale Artisti Contemporanei” con sede a Roma.Curriculum artistico
2004
Lecco (Pescarenico)
Galleria d’Arte “La Nassa”
Temat wystawy: dot. fragmentu ksi??ki „Narzeczeni”
w?oskiego poety, Aleksandra Manzoniego
Mostra sul tema: “A Pescarenico una terricciola, sulla
riva sinistra dell’Adda”
(Promessi Sposi, Cap. IV-1)
Pary? / Parigi
Centrum Kultury FIAP im. Jean Monnet
Konkurs Malarstwa i Rze?by
Centro Culturale FIAP Jean Monnet
Concorso di Pittura e Scultura
Monza
Targi Artystyczne w Monzy
Fiera di Monza
„Przestrze? sztuki” / “Spazio Arte”
Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva
Mediolan / Milano
Vedano al Lambro
„Bo?e Narodzenie”
Wystawa zbiorowa Stowarzyszenia „Arte Insieme” 2
“il Natale”
Esposizione collettiva con associazione “Arte Insieme”
2005
Mediolan / Milano
Galeria / Galleria “Artecultura”
Wystawa „Nowe Propozycje”
Esposizione “Nuove Proposte”
Mediolan / Milano
Giussano
Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva
Pary? / Parigi
Galeria sztuki / Galleria d’Arte “Art’ et Miss”
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Monza
Wystawa zbiorowa Stowarzyszenia “Paolo Borsa”
Esposizione collettiva con Associazione “Paolo Borsa”
Neapol / Napoli
Galeria sztuki / Galleria d’Arte “Paestumgallery”
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Mediolan / Milano
Galeria / Galleria “Bolzani”
„Arty?ci polscy w Mediolanie” – „Widoki z serca Europy
czyli z Polski”, wystawa zbiorowa
“Artisti polacchi a Milano” – “Immagini dal cuore d’Europa”,
esposizione collettiva

2006
Mediolan / Milano
Galeria / Galleria “Artecultura”
„Akt Lata 2006” / “Un nudo per l’Estate 2006”
Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva
Warszawa / Varsavia (Polonia)
Galeria / Galleria “Art-Biznes”
Konkurs „Obraz Roku 2006”
Concorso “Quadro dell’Anno 2006”
2007
Mediolan / Milano
Galeria / Galleria “Artecultura”
„Akt Lata 2007” / “Un nudo per l’Estate 2007”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Lucca
Forte dei Marmi
Galeria / Galleria Walter Lazzaro
“La Margutiana”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Mediolan / Milano
Besana – Brianza
Galeria / Galleria Pro Loco di Besana
Konkurs malarstwa pt. „Zau?ek “
Premio di pittura “Lo Scorcio”
2008
Rzym / Roma
Sale del Bramante 3
Mi?dzynarodowe Biennale Sztuki Wspó?czesnej (CIAC)
Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea (CIAC)
Bergamo
Mapello
Konkurs „Agazzi”
Premio “Agazzi”
Rzym / Roma
Pa?ac Brancaccio / Palazzo Brancaccio
Konkurs Wiosenny (CIAC)
“Premio Primavera” – (CIAC)
Mediolan / Milano
Villasanta
Narodowy Konkurs Malarstwa „Gaudenzio Sacchi”
Concorso Nazionale di Pittura “Gaudenzio Sacchi”
Lucca – Pietrasanta
Galeria / Galleria “Arte&Arte” Bretoni
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Rzym / Roma
Galeria / Galleria „Trittico”
Przegl?d narodowy „Jesie? w sztuce”
Rassegna Nazionale “Arte d’ Autunno”
2009
Mediolan / Milano
Galeria / Galleria “Artecultura”
Wystawa „Sztuka w czasie”
Esposizione “Tempo d’Arte”
Pary? / Parigi
Ville De Linas
Ekspozycja dzie? sztuki pt. „Sztuka Biblijna”
Esposizione d’Arte Sacra Biblica
Mini wystawa indywidualna / Mini personale
Piacenza
Galeria / Galleria “La Spadarina”
„La Spadarina 2009”
5. Narodowy Konkurs / Concorso Nazionale, 5° edizione
„Znak czasu” / “Un segno nel tempo”
Mediolan / Milano
Giussano, Villa Sartirana
Podró?uj?c ze „Sztuka Razem”
Viaggiare con “Arte Insieme”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Mediolan / Milano
Galeria / Galleria ”Artecultura”
„Akt Lata 2009” / ”Un nudo per l’Estate 2009”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Alwernia – Kraków / Cracovia (Polonia)
Wystawa indywidualna / Mostra Personale
2010
Rzym / Roma
Sale del Bramante
Mi?dzynarodowe Biennale Sztuki Wspó?czesnej (CIAC)
Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea (CIAC)
Villasanta 4
“Gaudenzio Sacchi”
14. Narodowy Konkurs Malarstwa
Concorso Nazionale di Pittura 14° edizione
Palermo
Centrum Propagowania Sztuki / Centro Diffusione d’Arte
I nagroda mi?dzynarodowa malarstwa, rze?by i grafiki
“Miasto Nowy York”
1° premio internazionale di pittura, scultura e grafica
“Cita di New York”
Piacenza
Galeria / Galleria “La Spadarina”
Wystawa indywidualna / Esposizione personale
Neapol / Napoli
Paestum
Galeria Sztuki / Galleria d’Arte
Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva
Piacenza
Galeria / Galleria “La Spadarina”
”La Spadarina 2010”
6. Narodowy Konkurs / Concorso Nazionale, 6° edizione
„Znak czasu” / “Un segno nel tempo”
Lucca – Pietrasanta
“La Margutiana”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Castelfranco Veneto
Galeria / Spazio Cuvart
Nagroda Giorgine
Mi?dzynarodowa Wystawa Sztuki Wspó?czesnej
Premio Giorgine
Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea
Treviso
Synteza / Sinthesi
Casa dei Carraresi / Pa?ac Carraresi
Konfrontacja 40 Artystów
40 Artisti a Confronto
2011
Kraków / Cracovia (Polonia)
Okr?gowa Izba Lekarska / Ordine dei Medici
Wystawa indywidualna / Mostra personale
?ód? / Lodz (Polonia)
Okr?gowa Izba Lekarska / Ordine dei Medici
Wystawa zbiorowa “Lekarzy Malarzy”
Esposizione Colletiva “Medici Pittori”
Tarnow / Tarnovia (Polonia)
Galeria / Galleria „Hortar”
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Monza – Mediolan/ Milano
XXIV Targi w Monzy, Narodowy Tor Wy?cigowy – Sala Sztuki
XXIV Fiera di Monza, Autodromo Nazionale – Spazio Arte
Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva
Monza – Mediolan/ Milano
„Ekspansja ponad czasowa” / “Espansioni oltre tempo”
?wi?to Patrona Miasta ?w. Jana, sala wystawowa Urz?du Miasta Magdalena 5
Sagra di S. Giovanni, Spazio comunale Maddalena
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Pary? / Parigi
Sala Wystawowa Urz?du Miasta / Spazio Espositivo Comunale
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Jesolo Wenecja / Venezia
Pa?ac Kultury i Sportu / Palazzo della Cultura e dello Sport
„Wspomnienia” ekspresja cia?a
“Rimembranze” espresione del corpo
Wystawa zbiorowa / Mostra Collettiva
Porto Viro (Rovigo)
Galeria Urz?du Miasta w Porto Viro
Galleria Comunale di Porto Viro
„Malarstwo w plenerze – Delta Padu”
“Estemporanea sul Delta del Po”
Mediolan / Milano
Giussano, Villa Sartirana
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
2012
Rzym / Roma
Sale del Bramante
Mi?dzynarodowe Biennale Sztuki Wspó?czesnej (CIAC)
Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea (CIAC)
Nowy York / New York
ArtExpo
?wiatowa Wystawa Sztuki Wspó?czesnej
Mondiale Esposizione d’ Arte Contemporanea
Mediolan / Milano
Auser
Sala wystawowa Urz?du Miasta / Spazio Cominale
Wystawa zbiorowa / Esposizione Collettiva
Monza – Mediolan/ Milano
Tor wy?cigowy w Monzy – Sala Sztuki
Autodromo di Monza – Spazio Arte
Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva
Rzym / Roma
Galeria Campidoglio / Galleria del Campidoglio
Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva (CIAC)
Warszawa / Varsavia
Marzowiecki Urzad Wojewodski w Warszawie / Sede del Voivodato della Masovia a Varsavia
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Pary? / Parigi
Muzeum Luwr / Museo di Louvre
Au Carrousel du Louvre
Wystawa sztuki wspó?czesnej / Esposizione d’ Arte Contemporanea
Alassio / Liguria
“Sztuka Kobiet” / “Arte Donna”
Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva
Cisano sul Neva / Liguria
Malarstwo w plenerze w?ród starych murów miasta / Estemporanea sulle vecchie mura della cittŕ
Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva
2013
Rzym / Roma 6
Galeria / Galleria Agostiniana
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Pary? / Parigi
Muzeum Luwr / Museo di Louvre
Au Carrousel du Louvre
Wystawa sztuki wspó?czesnej / Esposizione d’ Arte Contemporanea
Warszawa / Varsavia
Ministerstwo Rolnictwa / Ministero dell’Agricoltura
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Warszawa / Varsavia
Galeria / Galleria Freta
Wystawa indywidualna / Mostra personale
2014
Rzym / Roma
Sale del Bramante
Mi?dzynarodowe Biennale Sztuki Wspó?czesnej (CIAC)
Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea (CIAC)
Turyn / Torino
MUSEO MIIT – Arte Internazionale e Mercato
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Piacenza
Galeria / Galleria “La Spadarina”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Hamburg / Amburgo
Elbscholoss Residenz
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Rzym / Roma
Galeria w Palacu Watykanu / Galleria in Palazzo Pontificio – “Mostra d’Arte”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Monza
Galeria Miejska / Galleria Civica
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Gladbeck / Düsseldorf
Wan Der Valk Hotel
Wystawa indywidualna / Mostra personale
2015
Monza
Gaam – Galeria Miejska / Galleria Civica
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Carpentras – Awinion / Avignone
Les Papillons
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Piazzola sul Brenta – Padova
Villa Contarini – “Art Protagonist” / “Protagonisci Sztuki”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Linas - Pary? / Parigi
wystawa po?wi?cona sztuce sakralnej / mostra dedicata all’arte sacra
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Sotto Monte – Bergamo
100 artystów na EXPO MEDIOLAN - 100 artisti per EXPO MILANO
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
2016
Piacenza 7
Galeria / Galleria “La Spadarina”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Linas - Pary? / Parigi
Pie?ni nad Pie?niami / Canto dei Cantici
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
2017
Caceres – Hiszpania / Spagna
Palac La Isla / Palacio de la Isla
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Piacenza
Galeria / Galleria “La Spadarina” – L’Energia in Immagini” / “Energia Wyobrazni”
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Pary? / Parigi
Muzeum Luwr / Museo di Louvre
Au Carrousel du Louvre
Wystawa sztuki wspó?czesnej / Esposizione d’ Arte Contemporanea
Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva
Rzym / Roma
“Mostra d’Autunno” (CIAC)
Sala d
2018
Rzym / Roma
Sale del Bramante
Mi?dzynarodowe Biennale Sztuki Wspó?czesnej (CIAC)
Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea (CIAC)
Druskienniki – Litwa / Lituania
Hotel Royal Europa
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Chrzesne – Warszawa
Palac w Chrzesne / Palazzo di Chrzesne
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Lodz
AOIA Akademicki Osrodek Artystyczny / Centro Accademico d’Arte
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Krakow / Cracovia
Konsulat Generalny W?gier – “?wiat p?dzlem malowany” / Consolato Generale di ungheria – “Il Mondo Dipinto”
Wystawa indywidualna / Mostra personale
Contatti
La Spadarina
339-5092244
Recensioni e Pubblicazioni
- Prof. Silvano Valentini
- Daniele Bertoni
- Regina Pytlik - Kraków

Ritorna alla home
Visite alla pagina:1610
Stile del sito: black spring blue orange autunno